Profile

Personal Profile

Name: 7days ago

Contact: a7day(at)hotmail.com

Gender: male

Birthday: 26 Aug 2005

Location: -

Website: -

About me: ชายไทย สามัญ เก็บตัวในอพาร์ทเม้นท์ผุพัง
ชื่นชอบการเดินทาง
ไปไหนมาไหนไร้ร่องรอย เหตุผลมาทีหลัง

หลงรักบรรยากาศในขบวนรถไฟ
มองท้องฟ้าเป็นงานประจำ
ถ่ายภาพเป็นงานอดิเรก
ชอบจดบันทึกในอากาศ
ถ้าไม่ลืม...คงได้อ่านกัน