โลก

posted on 27 Jun 2016 12:40 by a7day directory Fiction, Travel, Idea

.

โลก
กว้างใหญ่
เกินจะเป็นของเรา

.
เรา
ต้องการเพียง
พื้นที่เล็กๆ สักที่หนึ่ง
...ที่ช่วยให้เรามั่นใจว่าที่นี่จะปลอดภัย

Comment

Comment:

Tweet